GREENLEAF ZORG BV

Welkom bij Greenleaf Zorg –
Jouw partner in zorg en begeleiding

Bij Greenleaf Zorg geloven we in het creëren van een warme en ondersteunende omgeving waarin mensen met autisme spectrum, een verstandelijke beperking en een forensische titel zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Wij bieden hoogwaardige woonbegeleiding en ambulante begeleiding aan cliënten vanaf 16 jaar, waarbij we streven naar het bevorderen van zelfredzaamheid en het vergroten van de kwaliteit van leven.

Onze visie is gebaseerd op het principe van persoonsgerichte zorg. We begrijpen dat elk individu uniek is, met zijn of haar eigen behoeften, talenten en uitdagingen. Daarom werken we nauw samen met onze cliënten, hun families en andere betrokken professionals om op maat gemaakte zorgplannen te ontwikkelen die aansluiten bij de specifieke behoeften en doelen van elke persoon.

Ons team van ervaren professionals staat klaar om ondersteuning te bieden op verschillende gebieden, zoals dagelijkse activiteiten, sociale interactie, persoonlijke verzorging, emotionele stabiliteit en het ontwikkelen van vaardigheden voor zelfstandig wonen. We streven ernaar een veilige en vertrouwde omgeving te creëren waarin onze cliënten kunnen groeien, leren en bloeien.

Greenleaf Zorg hecht ook veel belang aan de integratie van cliënten in de samenleving. We moedigen participatie aan in diverse activiteiten, gemeenschapsprojecten en educatieve programma’s om sociale inclusie te bevorderen en het gevoel van eigenwaarde te versterken. Daarnaast werken we nauw samen met lokale instanties en organisaties om ervoor te zorgen dat onze cliënten toegang hebben tot de best mogelijke zorg en ondersteuning.

We zijn trots op onze holistische benadering van zorg, waarbij we niet alleen focussen op de specifieke behoeften van onze cliënten, maar ook op hun algemene welzijn en geluk. Onze zorgprofessionals bieden niet alleen praktische ondersteuning, maar zijn ook empathisch, begripvol en luisterbereid. We streven ernaar een vertrouwensband op te bouwen met elke cliënt, zodat ze zich gehoord, gewaardeerd en empowered voelen.

Ontdek vandaag nog wat Greenleaf Zorg voor jou kan betekenen. Neem contact met ons op om meer te weten te komen over beschermd wonen en ambulante begeleiding. Samen kunnen we werken aan een positieve toekomst waarin iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

Greenleaf Zorg –
Waar zorg en begeleiding samenkomen voor een beter leven.

Missie en visie

Missie:

Greenleaf Zorg BV biedt een kleinschalige woonvoorziening en ambulante begeleiding aan cliënten met een psychosociaal, psychiatrisch probleem, LVB, Forensische titel en of een WLZ indicatie.

Greenleaf Zorg BV levert deze diensten binnen de kaders van de JW en de Forensische zorg, Onze cliënten vallen onder de doelgroep, jongvolwassenen en volwassenen.

Wij werken met kleinschalige teams waardoor cliënten makkelijker een vertrouwensband kunnen opbouwen. Omdat wij een grote betrokkenheid voelen bij onze cliënten kunnen wij een actieve bijdrage leveren aan hun welzijn.

Vanuit ons motto:” Time for Change”

Visie:

Greenleaf Zorg heeft de ambitie om haar methode door te zetten naar meerdere woonlocaties en de forensische zorg. Door in te zetten op discipline, structuur, veiligheid, en het doorbreken van oude gewoontes dragen wij zorg voor de benodigde veranderingen in het welzijn van de cliënten.

Kernwaarden:

  • Veiligheid
  • Transparantie
  • Duidelijkheid (communicatie)
  • Structuur
  • Discipline
Greenleaf Zorg biedt ondersteuning op het gebied van wonen, werk, sociale contacten, persoonlijke verzorging, geestelijk en lichamelijk welzijn, financiën en administratie.