AMBULANTE FORENSISCHE ZORG

Bij Greenleaf Zorg BV begrijpen we dat een succesvolle re-integratie van volwassenen cliënten die een strafbaar feit hebben gepleegd, cruciaal is om recidive te voorkomen en de veiligheid van de samenleving te waarborgen. Daarom zijn we er trots op om ambulante begeleiding aan te bieden aan deze individuen met complexe sociale en psychologische problemen. Onze zorginstelling werkt samen met reclasseringswerkers, ketenpartners en de cliënt zelf, evenals zijn of haar sociale netwerk, om een gezamenlijk plan op maat te ontwikkelen dat aansluit bij de specifieke situatie van de cliënt.

Maatwerkbegeleiding

Cliënten hebben na een strafrechtelijke veroordeling en/of detentie vaak te maken met problemen op meerdere leefgebieden. Het zoeken van een woning, het vinden van werk of scholing, financiële kwesties. Soms komen daar nog andere problemen bovenop, zoals een verslaving, psychische problemen, huiselijk geweld of een moeilijke gezinssituatie. Voor deze doelgroep verzorgt Greenleaf zorg bv forensische ambulante begeleiding: hulp in de thuissituatie en het dagelijks leven.

Bij Greenleaf Zorg bv geloven we dat elke persoon uniek is en dat hun begeleiding moet worden afgestemd op hun individuele behoeften. Onze ambulante begeleiding kan al starten in de penitentiaire inrichting of verder worden voortgezet via nachtopvang, woongroep, straatbegeleiding of bij de persoon thuis. Door nauw samen te werken met de cliënt en hun sociale netwerk, streven we ernaar om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin ze kunnen werken aan hun persoonlijke groei, herstel en re-integratie in de samenleving.

De 5 pijlers van forensische zorg

Bij Greenleaf Zorg BV hechten we veel belang aan de 5 pijlers van forensische zorg, die de basis vormen voor onze begeleidingsaanpak:

 • 1

  Veiligheid en persoonsgerichte zorg: We zorgen voor een veilige omgeving waarin de behoeften en doelen van elke cliënt centraal staan. We bieden persoonlijke ondersteuning en zorg die is afgestemd op hun unieke situatie.

 • 2

  Forensisch vakmanschap: Ons team van ervaren professionals beschikt over specialistische kennis en expertise op het gebied van forensische zorg. We werken volgens bewezen methodieken en passen deze toe in de begeleiding van de cliënten.

 • 3

  Organisatie van zorg: We zorgen voor een goed georganiseerd zorgproces, waarin de communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen soepel verloopt. Dit omvat ook het opstellen van heldere doelen en het monitoren van de voortgang van de cliënt.

 • 4

  Samenwerken: We hechten veel waarde aan samenwerking en partnerschap. We werken nauw samen met reclasseringswerkers, ketenpartners en andere relevante instanties om een geïntegreerde aanpak te waarborgen en de beste resultaten te behalen.

 • 5

  Informeren over resultaten: We vinden het belangrijk om open en transparant te communiceren over de resultaten van onze begeleiding. Dit helpt ons om de effectiviteit van ons werk te evalueren en waar nodig aanpassingen te doen om de beste zorg te blijven bieden.

Ontdek Greenleaf Zorg BV

We nodigen je uit om Greenleaf Zorg BV beter te leren kennen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken. We beantwoorden graag al je vragen en staan klaar om je te ondersteunen in het bieden van passende ambulante begeleiding aan volwassenen die een strafbaar feit hebben gepleegd.

Greenleaf Zorg –
Greenleaf Zorg BV – Samenwerken aan herstel en re-integratie.

Greenleaf Zorg geeft ondersteuning op het gebied van wonen, werk, sociale contacten, persoonlijke verzorging, geestelijk en lichamelijk welzijn, financiën en administratie.