AMBULANTE BEGELEIDING

Greenleaf Zorg biedt ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen met problemen op meerdere leefgebieden of met een lichte verstandelijke beperking. Veel van de (jong)volwassenen die onze ambulante ondersteuning krijgen, zijn nog geen 18 jaar.

Greenleaf Zorg biedt ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen met problemen op meerdere leefgebieden of met een lichte verstandelijke beperking.

Veel van de (jong)volwassenen die mijn ambulante ondersteuning krijgen, zijn nog geen 18 jaar.

Greenleaf Zorg geeft ondersteuning op het gebied van wonen, dagbesteding, werk, sociale contacten, persoonlijke verzorging, geestelijk en lichamelijk welzijn, financiën en administratie. Ambulante zorg noemt men ook wel een ambulante therapie.

Greenleaf Zorg is verantwoordelijk voor het begeleiden van cliënten, waarbinnen de focus zal liggen op zelfredzaamheid.

Greenleaf Zorg is dan ook verantwoordelijk voor het opstellen van een ondersteuningsplan, waarbinnen gekeken wordt naar de zorgbehoefte. Welke zorgbehoefte cliënten precies hebben is afhankelijk van de soort problemen.

Greenleaf Zorg diensten kunnen ook ingekocht worden middels een Persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de jeugdwet of de WMO.
Wilt u een aanvraag doen voor een persoonsgebonden budget(PGB), dan kan er een indicatie aangevraagd worden bij gemeente van uw woonplaats.

Greenleaf Zorg geeft ondersteuning op het gebied van wonen, dagbesteding, werk, sociale contacten, persoonlijke verzorging, geestelijk en lichamelijk welzijn, financiën en administratie.
Neem contact op met Greenleaf Zorg

Aanmelden via onderstaand formulier 

Contactgegevens van de ontvanger van zorg:

Contactgegevens aanvragen van zorg: (mits anders dan hierboven vermeld)

Extra informatie