BESCHERMD WONEN JEUGD

Beschermd wonen jeugd is bedoeld voor jeugdigen met een Jeugdwet indicatie, die zelfstandig willen wonen maar daar nog hulp bij nodig hebben. De jongere bewoont tijdelijk een eigen kamer in ons complex in Sittard.
Daar is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Stap voor stap wordt de jongere begeleid om zich zelfstandig te kunnen redden. De jongere kan bij Greenleaf Zorg ook hulp krijgen om persoonlijke problemen op te lossen en te leren omgaan met eventuele psychische beperkingen. De begeleiding wordt in fases afgebouwd totdat de jongere zelfstandig kan wonen.

Wat is nodig om je zelfstandig te kunnen redden:

 • goed zorgen voor jezelf en je omgeving

 • je eigen verantwoordelijkheid nemen

 • kunnen omgaan met geld en administratie

 • een huishouden runnen (koken, boodschappen, schoonmaken, wassen)

 • kunnen omgaan met problemen of beperkingen

 • relaties onderhouden

 • een opleiding afronden

 • werk of dagbesteding vinden en of een vrijetijdsbesteding vinden

Voor wie

 • Voor jeugdigen die een plek zoeken voor zichzelf, omdat er thuis geen goede context aanwezig is
 • Voor jeugdigen die nog niet helemaal op eigen benen kunnen staan en zich graag verder willen ontwikkelen in zelfstandigheid
 • Voor jeugdigen die een behandeltraject hebben afgerond en op zoek zijn naar een stapje vooruit
 • Voor jeugdigen die op zoek zijn naar een eigen plek in een beschermde omgeving
 • Voor jeugdigen met een cognitieve beperking en/of gedragsproblemen.

Samen richting bepalen

Binnen de woonbegeleiding van Greenleaf Zorg wordt er middels een begeleidingsplan gewerkt waarin de begeleidingsdoelen, afspraken en andere bijzonderheden worden vastgelegd. Dit gaat in onderling overleg tussen alle betrokken partijen. Iedereen heeft een persoonlijke begeleider die als eerste aanspreekpunt fungeert voor de bewoner alsook het steunsysteem.

HKZ Kleine organisaties

Greenleaf Zorg –
Waar zorg en begeleiding samenkomen voor een beter leven.

Greenleaf Zorg biedt ondersteuning op het gebied van wonen, werk, sociale contacten, persoonlijke verzorging, geestelijk en lichamelijk welzijn, financiën en administratie.

Aanmelden via onderstaand formulier 

Contactgegevens van de ontvanger van zorg:

Contactgegevens aanvragen van zorg: (mits anders dan hierboven vermeld)

Extra informatie