Aanvraag

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw interesse in beschermd wonen en ambulante zorg van Greenleaf Zorg. Wij begrijpen dat u meer informatie wenst over het aanvraagproces en de vereisten voor plaatsing.

Voor zowel ambulante zorg als beschermd wonen is een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie vereist. Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en is noodzakelijk om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. De WLZ-indicatie bepaalt de omvang en intensiteit van de zorg die iemand nodig heeft.

Het aanvraagproces voor een WLZ-indicatie verloopt via het CIZ. Zij beoordelen de zorgbehoefte en stellen op basis daarvan de indicatie vast. U kunt rechtstreeks contact opnemen met het CIZ om de aanvraag in gang te zetten. Zij zullen u voorzien van de benodigde formulieren en verdere instructies.

Nadat u de WLZ-indicatie toegewezen gekregen hebt dient u uw indicatie om te zetten naar een PGB. Greenleaf Zorg kan u daarmee ondersteunen.

Zodra de WLZ-indicatie is verkregen, kunt u contact opnemen met Greenleaf Zorg om de mogelijkheden voor ambulante zorg en beschermd wonen te bespreken. Ons team van zorgprofessionals staat klaar om u te helpen bij het vinden van de best passende zorgoplossing.

Mocht u nog verdere vragen hebben of behoefte hebben aan aanvullende informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn er om u te ondersteunen in dit proces.

Aanmelden via onderstaand formulier 

Contactgegevens van de ontvanger van zorg:

Contactgegevens aanvragen van zorg: (mits anders dan hierboven vermeld)

Extra informatie