Aanvraag

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw interesse in beschermd wonen en ambulante zorg van Greenleaf Zorg. Wij begrijpen dat u meer informatie wenst over het aanvraagproces en de vereisten voor plaatsing.

Voor beschermd wonen is een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie vereist. Voor ambulante zorg kunt u bij ons terecht met een WLZ-indicatie, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)  indicatie of FZ (Forensische Zorg) indicatie.

Een WMO-indicatie wordt afgegeven door de gemeente, het aanvraagproces voor een WMO-indicatie verloopt via het WMO-loket in uw betreffende gemeente. Een WLZ-indicatie wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en is noodzakelijk om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. De WLZ-indicatie bepaalt de omvang en intensiteit van de zorg die iemand nodig heeft. U kunt rechtstreeks contact opnemen met het CIZ om de aanvraag in gang te zetten. Zij zullen u voorzien van de benodigde formulieren en verdere instructies.

Nadat u de WLZ-indicatie toegewezen gekregen heeft dient u uw indicatie om te zetten naar een PGB. Greenleaf Zorg kan u daarbij ondersteunen.

Zodra de WLZ-indicatie is verkregen, kunt u contact opnemen met Greenleaf Zorg om de mogelijkheden voor ambulante zorg en beschermd wonen te bespreken. Ons team van zorgprofessionals staat klaar om u te helpen bij het vinden van de best passende zorgoplossing.

Mocht u nog verdere vragen hebben of behoefte hebben aan aanvullende informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn er om u te ondersteunen in dit proces.

Aanmelden via onderstaand formulier 

Contactgegevens van de ontvanger van zorg:

Contactgegevens aanvragen van zorg: (mits anders dan hierboven vermeld)

Extra informatie