Aanvraag

Greenleaf Zorg diensten kunnen ook ingekocht worden middels een Persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de jeugdwet of de WMO.
Wilt u een aanvraag doen voor een persoonsgebonden budget(PGB), dan kan er een indicatie aangevraagd worden bij gemeente van uw woonplaats.