Begeleid wonen
met autisme spectrum stoornis (ASS)

Cliënten die zich aanmelden bij Greenleaf Zorg zijn op zoek naar een woonplek waar ze veilig zijn en een voorspelbare structuur geboden krijgen waarin ze tot rust kunnen komen en waar ze begrepen worden, zowel door begeleiding als door de omgeving. Leeftijd en zorgvraag speelt een belangrijke rol om te kunnen bepalen waar een cliënt kan wonen. Dit wordt d.m.v. een intake in kaart gebracht.

Greenleaf Zorg  biedt beschermd wonen en begeleiding gericht op de WLZ GGZ-W pakketten.

Inclusiecriteria

(Wanneer kan iemand bij Greenleaf Zorg komen wonen?)

  • Leeftijd: de doelgroep is gericht op jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS), waarbij de ondergrens ligt op minimaal 16 jaar.
  • Diagnose: Greenleaf Zorg biedt beschermd wonen en begeleiding aan mensen met autisme als hoofddiagnose. Er mogen ook andere diagnoses naast autisme bestaan, zoals bijvoorbeeld ADHD, ADD of depressie.
  • TIQ: De TIQ- grens die Greenleaf Zorg  hanteert ligt op 85 en hoger. Intelligentie (IQ) bestaat uit een aantal onderdelen, hierbij is het TIQ de totale verzameling van alle onderdelen.

Exclusiecriteria

(Wanneer kan iemand niet bij Greenleaf Zorg komen wonen?)

  • Dubbele diagnose: soms hebben mensen de diagnose autisme, maar staat deze niet op de voorgrond. Als dit het geval is dan kan Greenleaf Zorg niet de juiste begeleiding bieden.
  • Verslavingsproblematiek: het is niet mogelijk vanuit Greenleaf Zorg om een adequaat aanbod te verzorgen als verslaving het dagelijkse basale functioneren in de weg staat.
  • Therapieontrouw: dit wil zeggen dat iemand niet mee wil werken aan een noodzakelijke behandeling, therapie of eventuele medicatie-inname.

Aanmelden via onderstaand formulier 

Contactgegevens van de ontvanger van zorg:

Contactgegevens aanvragen van zorg: (mits anders dan hierboven vermeld)

Extra informatie