Beschermd wonen
met autisme spectrum stoornis (ASS)

Greenleaf Zorg biedt beschermd wonen aan voor personen vanaf 16 jaar met autisme spectrum en/of een verstandelijke beperking, die een WLZ-indicatie hebben. Onze zorginstelling werkt met kleinschalige teams om een persoonlijke en betrokken aanpak te waarborgen. Wij streven ernaar om een veilige en gestructureerde omgeving te bieden waar bewoners zich thuis voelen en kunnen groeien.

Bij Greenleaf Zorg begrijpen we dat privacy en comfort belangrijk zijn. Onze bewoners hebben allemaal een eigen kamer waar ze zich terug kunnen trekken en tot rust kunnen komen. De gezamenlijke ruimtes, zoals de keuken, badkamer en wc, worden gedeeld met medebewoners. Dit bevordert sociale interactie en biedt de mogelijkheid om contact te leggen met anderen in een vertrouwde omgeving.

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig in onze zorginstelling. Onze toegewijde professionals zorgen voor continue ondersteuning en staan klaar om bewoners te begeleiden bij hun dagelijkse activiteiten, persoonlijke verzorging en sociale interacties. Ze bieden een luisterend oor, stimuleren persoonlijke groei en creëren een sfeer van vertrouwen en respect.

Bij Greenleaf Zorg geloven we in het belang van structuur. Onze kleinschalige teams zorgen voor een vaste dagelijkse routine, waardoor bewoners weten wat ze kunnen verwachten en zich veilig voelen. We bieden individuele begeleiding en ondersteuning op maat, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor zelfstandigheid en een betekenisvol leven. We streven naar het vergroten van zelfredzaamheid en het bevorderen van persoonlijke groei.

Onze zorginstelling bevordert ook sociale interactie en gemeenschapszin. We organiseren regelmatig activiteiten en evenementen waar bewoners aan kunnen deelnemen. Hierdoor kunnen ze nieuwe vriendschappen opbouwen en zich verbonden voelen met anderen in een stimulerende omgeving. Daarnaast werken we samen met lokale instanties en organisaties om bewoners toegang te geven tot diverse activiteiten en mogelijkheden buiten onze zorginstelling.

Ontdek vandaag nog hoe Greenleaf Zorg een warm en veilig thuis kan bieden aan jou of je dierbare. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze beschermd wonen diensten en om te ontdekken hoe wij kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven. Samen bouwen we aan een omgeving waarin structuur, veiligheid en persoonlijke groei centraal staan.

HKZ Kleine organisaties

Greenleaf Zorg –
Waar zorg en begeleiding samenkomen voor een beter leven.

Inclusiecriteria

(Wanneer kan iemand bij Greenleaf Zorg komen wonen?)

  • Leeftijd: de doelgroep is gericht op jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS), waarbij de ondergrens ligt op minimaal 16 jaar.
  • Diagnose: Greenleaf Zorg biedt beschermd wonen en begeleiding aan mensen met autisme als hoofddiagnose. Er mogen ook andere diagnoses naast autisme bestaan, zoals bijvoorbeeld ADHD, ADD of depressie.
  • TIQ: De TIQ- grens die Greenleaf Zorg  hanteert ligt op 85 en hoger. Intelligentie (IQ) bestaat uit een aantal onderdelen, hierbij is het TIQ de totale verzameling van alle onderdelen.

Exclusiecriteria

(Wanneer kan iemand niet bij Greenleaf Zorg komen wonen?)

  • Dubbele diagnose: soms hebben mensen de diagnose autisme, maar staat deze niet op de voorgrond. Als dit het geval is dan kan Greenleaf Zorg niet de juiste begeleiding bieden.
  • Verslavingsproblematiek: het is niet mogelijk vanuit Greenleaf Zorg om een adequaat aanbod te verzorgen als verslaving het dagelijkse basale functioneren in de weg staat.
  • Therapieontrouw: dit wil zeggen dat iemand niet mee wil werken aan een noodzakelijke behandeling, therapie of eventuele medicatie-inname.

Aanmelden via onderstaand formulier 

Contactgegevens van de ontvanger van zorg:

Contactgegevens aanvragen van zorg: (mits anders dan hierboven vermeld)

Extra informatie

Greenleaf Zorg biedt ondersteuning op het gebied van wonen, werk, sociale contacten, persoonlijke verzorging, geestelijk en lichamelijk welzijn, financiën en administratie.